Hadith om omsorg PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 15 June 2015 00:00


Profeten sa: Ta ansvar for foreldreløse barn! Da skal dere være like nær meg i Paradis som to fingre er nær hverandre på en hånd.

Profeten sa: Den som hjelper enker og fattige er lik en som kjemper for Guds sak, eller som faster om dagen og ber om natten!

Pofeten sa: På Dommens dag skal jeg spørre: "Hvem har for min skyld vist omsorg for andre?" Dem skal jeg Den dagen verne.

Profeten sa: Muslimer er omsorgsfulle og viser kjærlighet! Den som ikke elsker eller blir elsket, er en fattig person!
  

Profeten sa: Best blant dere er den som har best karakter!

Profeten sa: Gud ser ikke på ditt ytre og din velstand, men på hjertet og hva du gjør!

Profeten sa: For Gud er den fremst som er mest gudsfryktig! (Ikke hvilken kaste du tilhører)

Profeten sa: På Dommens dag skal hvert menneske bli spurt:
I hvilken hensikt brukte du din tid, for hvilke mål strevde du fysisk og psykisk, på hvilken måte skaffet du velstand eller brukte den, og hvor langt gikk du i å forsvare det som er rett?

Profeten sa: På Dommens dag skal noen ha fortrinn selv for profeter og martyrer. Folk spurte hvem disse er.
Profeten svarte: De som elsker hverandre i troen på Gud, uten slektskap eller håp om vinning. Slike skal glede seg på Dommens dag, når andre skjelver av frykt.

Profeten sa: Søk meg blant de svake for de gir rikdom i livet!

Kjære søstre og brødre: Bli med på å hjelpe svake,foreldreløse og fattige barn. Behovstrengte kvinner og enker. Vær med på å gi muslimske barn mulighet for utdanning. Bli fadder for dem.Jazakallah.

 

Last Updated on Tuesday, 16 June 2015 12:15
 
Alkhair, Utarbeidet av Suleman Ijaz