Info om Ramadan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 15 June 2015 00:00

Ramadan er en hellig og velsignet måned for muslimer da den hellige Koranen ble åpenbart. Det er påbudt å faste i Ramadan. Med faste menes å avstå fra å spise, drikke, røyke, - og heller ikke på andre måter la noe komme inn i hva vi oppfatter som "det indre" av kroppen. Dette innebærer også å avstå fra seksuelt samvær i løpet av fastetiden (les Koranen 2:187).


Fastetiden begynner før daggry og slutter rett etter solnedgang. Det er viktig å tilmerke at alle muslimer er pålagt å faste unntatt barn og de som er psykisk utviklingshemmede. Menn og kvinner som er for gamle eller for svake til å tåle fasten, kan unntas. Men som erstatning bør de gi en trengende muslim et godt måltid eller tilsvarende verdi for hver dag de ikke faster. Jeg understreker at denne kompensasjonen gjelder når man er for svak til å faste og vil heller ikke være i stand til å faste senere. Det er lovlig / mulig å utsette fastedagene ved følgende situasjoner:


• Om en er syk, og det er fare for at fasten kan forverre tilstanden.
• Om en er på lang reise, og det er grunn til å tro at fasten vil gjøre det vanskelig å fortsette med reisen.
• Kvinner som ammer eller er gravide.
• Kvinner som er i menstruasjonsperioden.

Men vi må huske at en skal straks starte å faste når de forhold bortfaller, som gjorde at en kunne utsette å faste. De som utsetter fasten må ta det igjen dag for dag.

Koranen pålegger muslimene å faste sammenhengende i hele Ramadan måneden. Det vil si at vi ikke kan dele opp fastedagene, og ta fastedagene (29 eller 30) når som helst i året. Om vi delte opp fastedagene, og spredte den over lengre tid, ville hovedhensikten med fasten falle bort. Vi ville ikke lære å utstå sult og tørst - og ved det føle bekymringene til den sultne og fattige; for så å opparbeide sympati og et ønske om å hjelpe slike mennesker.

Det dype innholdet i fasten er å trene opp selvkontroll. Vi utstår prøvelser, og blir i stand til å unngå gale handlinger. Det styrker vår karakter, og fører oss nærmere Allah (SWT).

Hvis en uten tvingende grunn står over fasten en dag, så bryter en oppstilte lover. Likevel må en ta igjen fasten en annen dag, som vederlag for en uriktig handling. Den som uten tvingende grunn bryter reglene for fasten, skal faste i 60 dager, eller gi mat til like mange personer. Dessuten skal personen ta igjen den fasten som gikk tapt. Men hvis en gjør feil uten vilje, gjelder fasten fortsatt, hvis en straks retter opp feilen så snart vedkommende blir klar over den.

De viktigste punktene for å overholde fasten korrekt, er å slå fast i sitt sinn (niyaat) at en skal faste nå og å holde seg borte fra alt som bryter fasten fra morgen til kveld. Man kan finne dua på arabisk i forskjellige bøker.

En kan gjennomføre fasten slik:

Delta i en måltid før daggry og etter solnedgang spiser man gjerne dadler som et tegn på at fasten er over. (dadler er foretrukket fordi det er Sunnah)

La oss se hva Koranen forteller oss om fasten, slik at det blir klart og tydelig:

"Dere som tror, det er forskrevet dere å faste, slik det var forskrevet dem som levet før dere, - at dere må bli gudfryktige-, noen bestemte dager. Hvis noen er syk eller på reise, så et antall andre dager. De som er i stand til å faste, kan frikjøpe seg ved å bespise en fattig. Men om noen frivillig gjør en (slik) god gjerning, er det bedre for ham. Dog, at dere faster er det beste for dere om dere bare visste. I måneden Ramadan, hvori Koranen ble åpenbart som ledelse for menneskene, som Ledelsens klare ord, og som Kriterium for rangt og rett, - de av dere som er tilstede i den måneden skal faste i den. Om noen er syk eller på reise, skal han faste et antall andre dager. Gud vil gjøre det lett for dere, ikke vanskelig, og slik at dere kan fullføre dagtallet, - at dere må prise Gud fordi Han leder dere, - at dere må vise takknemlighet." (Koranen, 2:183-185)

Fasten er ikke kun navn på sult og tørst, men formålet er å bli Gud bevisst og avholde seg fra synder. Man skal ikke bare rense kroppen sin, men det skal også være en åndelig utrustning og en moralsk berikelse. I Ramadan skal man skape et åndelig atmosfære hvor en forordner det som er rett og forbyr det urette. Troende skal lære å vise lydighet mot Gud og Hans Sendebud.

Jeg håper at dere oppnår deres formål ved hjelp av fasten i Ramadan og satser på å leve en bedre liv fremover. Gud er den mest Tilgivende for dem som søker tilgivelse.

Kjære søstere og brødere: Vis også solidaritet for fattige og foreldreløse barn og behovstrengende folk i ramadan. Vil du være med oss som har begynt med ulike prosjekter i Pakistan så er du hjertelig velkommen i den hellige måneden ramadan. Jazakallah!

 

Last Updated on Tuesday, 16 June 2015 12:12
 
Alkhair, Utarbeidet av Suleman Ijaz